Výzkumná zpráva

VoIP kontaktn centrum jako prvn krok podnikov CRM strategie

LINDE TECHNOPLYN, a.s. zaala koncem roku 2002 vyuvat komunikan een, kter implementovala spolenost NextiraOne Czech. Clem projektu, jeho klovou soust tvoilo kontaktn centrum, bylo zvldnout rostouc poptvku a poskytnout svm zkaznk sluby vy kvality. ...(vce)
17.12.2003 - Miroslav Fribert

Zabezpeen poprodejnch slueb ve spolenosti HP TRONIC

Poprodejn sluby pat z hlediska nasazen informanho systmu k velmi opomjenm oblastem. Ppadov studie pin praktickou ukzku, jak uplatnit informan systm pi zen prv tchto proces, konkrtn pi zen reklamac ve spolenosti HP TRONIC....(vce)
10.12.2003 - Soa Ondejov, Jana Kahounov

Workflow tranzitnch deklarac pro Celn sprvu R

Hlavnm clem projektu nasazen informanho systmu NCTS je zabezpeen novho zpsobu podvn a evidence tranzitnch deklarac. Pro Celn sprvu esk republiky tak historicky poprv zskvaj digitln zpracovan data vt dleitost ne paprov formul....(vce)
01.12.2003 - Miloslav Urbanec, Roman Lik, Ale Frank

Jak se chrn data na finannch adech?

V esk republice sprvu dan zajiuje ministerstvo financ, pod kter spad 8 finannch editelstv a 222 finannch ad. Sprvu dan samozejm nelze zajistit bez spolehlivho informanho systmu. Na ve uvedench pracovitch se pouv automatizovan daov informan systm (ADIS), kter mj. uchovv citliv informace o daovch subjektech. Ppadov studie popisuje zpsob zabezpeen pstupu k tmto datm na Finannm ad v Otrokovicch, piem tuto praxi uplatuj i ostatn ady....(vce)
27.11.2003 - Jaroslav Pleva

CRM podporuje expanzi spolenosti SAZKA

Ppadov studie mySAP CRM ve spolenosti Sazka je zajmavou ukzkou uplatnn globln CRM strategie uzpsoben podle loklnch podmnek. Studii naleznete ve zkrcen podob v jnovm sle asopisu EBIZ, pro kter CVIS se svmi partnery pipravilo tma CRM....(vce)
10.10.2003 - Helena Moravcov, Petr Sodomka

Personalistika pro finann prokuraturu

Nasazen informanho systmu v adu pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch je prvn ppadovou studi CVIS a jeho partner z oblasti sttn sprvy. Studie popisuje problmy a jejich een pi zen IS/IT projektu v rychle se mncch podmnkch velkch organizac s rozshlou strukturou odlouench pracovi. Zkrcenou podobu tto studie naleznete tak v jnovm sle asopisu EBIZ....(vce)
06.10.2003 - Jan Tomek, Petr Sodomka

Systmov integrace ve stavebnictv

Tet ppadov studie, kterou Centrum pro vzkum informanch systm pipravilo pro tma Systmov integrace asopisu EBIZ, pin informace o implementaci informanho systmu KARAT ve spolenosti CIDEM Hranice. ...(vce)
24.09.2003 - Martin Mlk, Jaromr Hab

Systmov integrace ve zdravotnictv

Dal ppadov studie, kterou CVIS pipravilo pro tma Systmov integrace asopisu EBIZ, se zabv vyuitm aplikace PC DOKTOR na eleznin Poliklinice Plze. Studie je obohacena o zajmav pohled na aplikace informanch technologi ve zdravotnictv, a mnoho dalch, dosud neuveejnnch podrobnost. ...(vce)
10.09.2003 - Stanislav Janovsk, Petr Sodomka - 9 koment.

Elektronick obchodovn v Hradeck lesn a devask spolenosti

Pinme prvn z ppadovch studi, kterou CVIS ve spoluprci se svmi partnery pipravilo k tmatu Systmov integrace pro zijov slo asopisu EBIZ. Studie je rozena o dosud nepublikovan daje tkajc se prbhu een celho projektu....(vce)
09.09.2003 - Blanka Pechov, Petr Sodomka

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Odkazy - prav sloupec


 • Odbr novinek
 • Partnei webu: • Aktuln akce CVIS:


 •  
  Informan systmy
  v podnikov praxi
  (2. aktualizovan a rozen vydn)
   

 • Nejtenj lnky:
  1. Jak by podniky mly pracovat s umlou inteligenc
  2. Trendy na eskm ERP trhu a jeho aktuln vvoj
  3. Gartner: Odhad vvoje trhu informan bezpenosti
  4. Universal Robots: Coboty jsou odpovd na rst zakzek a nedostatek pracovnk
  5. VMware kupuje VeloCloud Networks
  6. SAP a VMware spojuj sly na podporu zavdn internetu vc v podnicch
  7. Distributor znaky SCOTT vyuv MS Dynamics pro zen prodejnch kanl
 • SystemOnLine.cz:

 • Pehledy informanch systm 

  ERP systmy
   

  Plnovn a zen vroby
   

 • SSI
 • SSSI
 • VUT v Brn
 • Systemonline.cz
 • Vzkum a vvoj v R
 • ICT unie
 • Cacio
 • iv
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databzov svt
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: