CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Analýza českého APS/SCM trhu (2. část)

Ve druhé části naší analýzy se zaměříme na metody řízení, které nacházejí uplatnění v APS/SCM systémech. Věnovat se budeme nejen situaci na českém trhu, ale také přínosům a rizikům plynoucím z nasazení APS/SCM systémů. Opět jsme položili několik otázek odborníkům z dodavatelských firem....(více)
04.12.2004 - Jaromír Habáň - Studie

Oracle získal většinový podíl v PeopleSoftu

Společnost Oracle dosáhla v pátek, 19. listopadu, klíčového vítězství ve svém boji o převzetí společnosti PeopleSoft. Akcionáři PeopleSoftu totiž přistoupili na nabídku odkupu akcií PeopleSoftu do vlastnictví Oracle, a to za cenu 24 dolarů za kus. Oracle tak získal 60,8% podíl ve společnosti PeopleSoft, v celkové hodnotě 9,2 mld. dolarů. Toto důležité vítězství však ještě neznamená, že by Oracle úspěšně převzal PeopleSoft a dosáhl hlavního cíle, kvůli němuž má být přepsána mapa trhu s podnikovými aplikacemi. ...(více)
23.11.2004 - Petr Sodomka, Andras Chernel - Článek

Pozvánka na seminář: Internetové technologie současnosti

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář Internetové technologie současnosti, který se pořádá za účasti významného publicisty, pana Dr. Ing. Jiřího Peterky. Seminář je součástí projektu IPEX Wi-Fi TOUR....(více)
19.11.2004 - Tomáš Novák - Pozvánka na akci

A. W. Scheer: Procesní orientace ERP systémů je nevyhnutelná

Během letošního léta jsme navštívili legendu mezi úspěšnými světovými podnikateli a předního německého odborníka v oblasti informačních technologií Augusta Wilhelma Scheera. V našem exluzivním rozhovoru se prof. Scheer vyjadřuje nejen k dosavadním úspěchům společnosti IDS Scheer, kterou před dvaceti lety založil, ale také k očekávaným trendům vývoje podnikových informačních systémů, připravenosti absolventů univerzit na podnikání a dalších aktuálním otázkám....(více)
09.11.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka - Rozhovor

Konference Databázový svět 2004

Na začátek prosince jsme pro vás přichystali druhý ročník odborné konference zaměřené na databázové technologie. Tématem Databázového světa 2004 je vysoká dostupnost a provoz v režimu 24^7^365. Během jednoho dne vás čeká zajímavý program zahrnující jak teoretické, tak i praktické informace z oblasti mající klíčový vliv na úspěch provozu libovolné databázové aplikace....(více)
04.11.2004 - Marek Kocan - Pozvánka na akci

Pozvánka na přednášku Martina Illnera, generálního ředitele Oracle Czech

Dne 18. listopadu 2004 pořádá CVIS přednášku Martina Illnera, generálního ředitele Oracle Czech. Pan Illner bude hovořit o trendech v oblasti podnikových informačních systémů a o pozici společnosti Oracle na českém i světovém trhu. Nebudou chybět ani zajímavé případové studie a ukázky, s nimiž ve svém příspěvku vystoupí Ondřej Tomas, Solution Sales Manager ze společnosti Oracle Czech....(více)
31.10.2004 - Hana Klčová, Marta Lipovská - Pozvánka na akci

Rozvoj e-governmentu brzdí nedostatečná informační a komunikační infrastruktura

Společnost Oracle Corp. oznámila hlavní závěry zprávy agentury Economist Intelligence Unit (EIU) o pokroku nových členských zemí EU v oblasti e-governmentu. Přestože některé členské země, zejména Estonsko, Česká republika a Slovinsko, dosáhly obdivuhodného pokroku v projektech e-governmentu, nedostatečná informační a komunikační infrastruktura a nedostatek kvalifikovaných pracovníků vážně brzdí rozvoj těchto projektů v regionu. ...(více)
20.10.2004 - Marta Lipovská, Zdena Mallinu - Studie

Analýza českého APS/SCM trhu (1. část)

Cílem uveřejnění analytické studie zabývající se APS/SCM aplikacemi, kterou vám, čtenářům, právě předkládáme, není pouze komentovat vývoj trhu a možnosti specializovaných informačních systémů. Rádi bychom poukázali na všechny důležité souvislosti, bez nichž, podle našeho názoru, nelze úspěšně APS/SCM aplikace v praxi využít. ...(více)
15.10.2004 - Jaromír Habáň, Petr Sodomka - Studie

Elektronické celní řízení a jeho využití v Celní správě ČR

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se očekává od celních orgánů daleko větší pružnost při povolování zjednodušených postupů a při propuštění zboží do jednotlivých celních režimů. Jde o to, aby bylo zajištěno rychlé provádění celního řízení, minimální kontrolní procedury při předložení zboží celnímu úřadu a zrychlení toku obchodního zboží. Jedním z předpokladů k uskutečnění tohoto cíle je elektronická komunikace....(více)
09.10.2004 - Oldřich Loucký - Článek - 1 komentář.

Kanban jako řídící a integrující metoda v informačním systému

Kanbanový systém je znám a v praxi využíván již mnoho let, zvláště pak na úrovni dílenského řízení výroby. Existují však i nové způsoby jeho použití, které se od tradičního kanbanového systému liší. Mohou českým podnikům pomoci k vyšší konkurenceschopnosti?...(více)
04.10.2004 - David Tuček - Článek - 5 komentářů.

Uplatnění teorie omezení v podnikových informačních systémech

Článek je zaměřen na shrnutí potenciálu TOC v podnicích při tvorbě informační strategie, výběru nové softwarové aplikace, při podpoře implementace a zajištění její efektivnosti. Nabízí vedle standardního pohledu na TOC i netradiční možnosti využití tohoto přístupu v podnikových informačních systémech....(více)
01.10.2004 - Josef Basl - Článek

AROP - Online řízení výroby

Informační systém AROP je určen pro plánování a řízení výroby. Na rozdíl od konkurenčních aplikací nabízí unikátní metodiku řízení (MSO), která umožňuje navrhovat a kombinovat různé plánovací postupy v reálném čase. Trvalá simulace pak znamená pro zákazníka podstatně efektivnější optimalizaci a řízení výrobního procesu, než jak je tomu při výhradním využívání některého z klasických konceptů (např. MRP II)....(více)
28.09.2004 - Hana Klčová - Článek - 2 komentáře.

Jak využívají technologii gridu evropské podniky?

Oracle Grid Index vyjadřuje pravidelných intervalech pokrok v prosazování technologií gridu v Evropě. Článek přináší aktuální výsledky průzkumu využívání gridu v evropských podnicích, který provedla analytická společnost Quocirca....(více)
17.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - Článek

Analýza českého ERP trhu (závěrečná část)

Poslední část naší studie přináší zhodnocení celkového vývoje globálního ERP trhu. Analýzu uzavírá shrnutí všech důležitých globálních trendů a faktorů ovlivňujích rozvoj ERP koncepce, které podle našeho názoru, lze do budoucna pravděpodobně očekávat. K závěrečné diskusi jsme tentokrát přizvali zástupce světových ERP korporací, Martina Bednára (SAP ČR), Martina Illnera (Oracle Czech) a Ernieho Eichenbauma (SSA Global). ...(více)
09.09.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Novinky v aplikacích Oracle E-business Suite a jejich přínos pro zákazníky

Na konferenci Oracle OpenWorld 2004 byla představena nová verze sady aplikací Oracle E-Business Suite. Ta by měla zákazníkům přinést novou funkčnost pro různá odvětví, dokonalejší integraci a funkce pro analýzu informací. Zlepšená integrace nástrojů pro správu bude nápomocna při snížení celkových nákladů na vlastnictví, zkvalitnění automatizace podnikových procesů a provozní efektivity....(více)
08.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - Článek

Průzkum odhalil mezery při plnění podmínek Basel II

Společnosti Risk Waters Group a SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, oznámily výsledky celosvětového průzkumu mezi více než 250 finančními institucemi, který se zabýval otázkami řešení kreditních a operačních rizik při poskytování finančních služeb. ...(více)
30.08.2004 - Zoltán Straňovský - Studie

Odborná konference KARAT Živě

Dovolte, abychom vás pozvali na první ročník odborné konference KARAT Živě, která se bude ve čtvrtek, 23. září 2004, v příjemném prostředí Hotelu Čertousy v Praze....(více)
19.08.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

Oracle OpenWorld 2004 bude zahájen v Londýně

Oracle OpenWorld je konference a výstava společnosti Oracle pro rozhodující představitele firem, manažery IT i ostatních oblastí byznysu a uživatele. Letošní akce budou zaměřeny na dvě hlavní větve podnikání společnosti Oracle, tedy informační technologie a podnikové aplikace....(více)
18.08.2004 - Marta Lipovská - Pozvánka na akci

Analýza českého ERP trhu (4. část)

V předposlední, čtvrté části analýzy se budeme věnovat hodnocení nabídky tuzemských ERP řešení a aspektům konkurenceschopnosti jejich producentů. V tomto kontextu také popíšeme obchodní modely systémové integrace ERP řešení a zhodnotíme cenové relace nabídky našeho trhu. K závěrečné diskusi jsme tentokrát přizvali zástupce českých softwarových firem, kteří své podnikání spojili s vývojem a prodejem vlastních ERP systémů. ...(více)
16.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 2 komentáře.

Analýza českého ERP trhu (3. část)

Nezbytnou součástí každého ERP systému je jeho hardwarová a softwarová platforma. Důležitou roli také hrají moderní technologie, přinášející zákazníkovi přidanou hodnotu např. v podobě integrovaných standardů pro výměnu dokumentů či možnosti mobilního přístupu k podnikovým aplikacím. Na vývoj v těchto oblastech se zaměříme v následující, třetí části naší analýzy....(více)
13.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Analýza českého ERP trhu (2. část)

Ve druhé části naší analýzy se zaměříme na podporu manažerského rozhodování v ERP systémech, především pak na možnosti integrace konceptu Balanced ScoreCard. Na závěr jsme opět položili několik otázek odborníkům z praxe - tentokrát zástupcům dodavatelských firem....(více)
09.08.2004 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Analýza českého ERP trhu (1. část)

Centrum pro výzkum informačních systémů uskutečnilo stejně jako v předchozích čtyřech letech průzkum českého ERP trhu. Všem čtenářům, kteří neměli možnost přečíst si jeho analýzu v časopisech vydavatelství Computer Press, nabízíme kompletní přehled aktuálního vývoje, včetně souhrnných grafických výsledků dotazování, nezkrácených komentářů a anket tak, jak jsme je získali od našich respondentů. Členům CVIS bude navíc k dispozici kompletní přehledová tabulka ERP trhu, a to i s údaji, které doposud nebyly publikovány....(více)
03.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Kdo zvítězil v soutěži TOP Professional 2004?

Článek přináší informace o průběhu letošního ročníku soutěže TOP Professional, včetně konečných výsledků hlasování členů expertních komisí. ...(více)
02.08.2004 - Petr Sodomka, Jaromír Habáň, David Tuček - Článek - 1 komentář.

Jak pejsek s kočičkou měřili ERP systémy

Kde naleznete 300 lidí, z nichž každý do nejmenšího detailu prakticky zná 50 nejsložitějších softwarových systémů vůbec? Možná v jiné galaxii aneb jak se zrodila snad nejhorší soutěž v oblasti ICT, která u nás kdy byla k vidění....(více)
28.07.2004 - Jiří Hlavenka - Článek - 1 komentář.

Portálová řešení - Co o nich (ne)víme

Článek navazuje na již uveřejněná téma, které se zabývalo portály jako technologiemi zásadně ovlivňujícími nasazení a provoz podnikových informačních systémů. V jeho závěru pak Petr Železník (SAP) a Martin Šebesta (USU Software) hodnotí možnosti vlivu portálových řešení na provoz podnikových informačních systémů a přechodu od klient/server architektury k moderním Web Services. ...(více)
20.07.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Velký průzkum využití databázových technologií

Databázový svět pořádá velký průzkum využití databázových platforem v České Republice a na Slovensku - Databáze 2004. Vaše odpovědi poslouží jako základ nejrozsáhlejšímu průzkumu v této oblasti v historii samostatné České republiky a navíc můžete vyhrát některou ze zajímavých cen. Na tomto výzkumu spolupracuje měsíčník Professional Computing....(více)
14.07.2004 - Marek Kocan - Pozvánka na akci

Jak vzniká zisk

Jméno dr. Goldratta je spojeno nejen s teorii omezení (TOC, Theory of Constraints) a dalšími progresivními metodami řízení firem. Goldratt je také vyhlášeným autorem tzv. manažerských románů. Jedním z nich, je recenzovaná novinka českého knižního trhu, kterou pod názvem "Jak vzniká zisk" vydala Grada Publishing. ...(více)
05.07.2004 - Petr Sodomka - Recenze

Hodnocení redakčního systému phpRS

Redakční systém phpRS je Open Source variantou systému pro správu obsahu WWW stránek sloužící k tvorbě internetového portálu. Stručným seznámením s možnostmi a vlastnostmi tohoto českého produktu se zabývá následující článek....(více)
29.06.2004 - Jan Kováč, František Kocián - Článek - 6 komentářů.

Money S3 a Stereo 2004: polemika nad hodnocením aplikací

MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844 a předseda dozorčí rady Cígler software, reaguje na článek "Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací". Uvádí na pravou míru některé nepřesnosti a polemizuje se závěry hodnocení Money S3. K pochybnostem nad obsahem hodnocení se vyjádřili také autoři původního článku Martin Belko a Romana Fojtíková. ...(více)
23.06.2004 - Antonín Kozdera, Martin Belko, Romana Fojtíková - Studie

Portálová řešení - Brána do světa

Portálová řešení a technologie dnes mají značný dopad na provoz podnikových informačních systémů. Zákazníci se jednoznačně odklánějí od tradičních aplikací vytvořených pro uživatelské počítače. ...(více)
22.06.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální transformace
  2. Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů pro zdravotn
  3. Aktuálny stav HRIS v ČR a SR: Výsledky výskumu vo verejnej správe a samospráve
  4. Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics 365
  5. V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat 1 TB dat měsíčně
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: