CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - Nutreco digitalizuje své procesy s řešením Infor ... (18.01.2018)
  - VMware představuje aktualizaci své integrované hybridní cloudové ... (17.01.2018)
  - DECODOM vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst ... (13.12.2017)
  - Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti ... (08.12.2017)
  - SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí ... (23.11.2017)

Tenký klient ve službách restrukturalizace společnosti Skanska CZ

Studie pojednává o využití technologie tenkého klienta při restrukturalizaci společnosti Skanska CZ. "Tenkologie" tedy nemusí být pouze dalším slovním novotvarem bez věcného obsahu, ale ve své podstatě se může stát označením pro významný nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků....(více)
19.05.2004 - Marie Koutská, Michaela Kolářová - Studie

Využití CRM v energetickém průmyslu

O CRM systémech se před několika lety začalo hovořit také v souvislosti s energetickým průmyslem. Je možné, aby toto "guru řešení" pro řízení vztahů se zákazníky trvale zapustilo i kořeny v odvětví, marketingem do nedávné doby ještě vůbec nepoznamenané? ...(více)
17.05.2004 - Ondřej Král - Článek

CMS: srovnání vybraných produktů pro Web Content Management

Článek přináší základní informace o tom, co lze očekávat od CMS produktů, speciálně pak zaměřených na oblast Web Content Managementu. Autoři obohatili svůj pohled srovnáním tří klíčových produktů z oblasti Open Source a rozhovorem s jejich vývojáři. ...(více)
13.05.2004 - Eva Mikulčíková, Jozef Říha - Článek - 2 komentáře.

Seminář: Navision pro zemědělské podniky

Společnost OMP - CZ ve spolupráci se svým významným zákazníkem, společností Lukrom, a.s., pořádá seminář, na němž představí informační systém Navision a jeho konkrétní řešení pro zemědělské podniky. ...(více)
11.05.2004 - Hana Klčová - Pozvánka na akci

Kybernetika v systémové integraci

Nasazení ERP systému představuje první krok k tomu, aby firma mohla efektivně reagovat na tržní okolí. Jak se ale systematicky vypořádat se včasným rozpoznáváním změn na trhu nebo odchylek ve výrobě? Jak trvale zvyšovat přesnost a úroveň automatizace při podnikovém plánování? Může firmám nějak pomoci kybernetika se svými regulačními obvody?...(více)
03.05.2004 - Petr Sodomka, Jiří Rakušan - Článek - 1 komentář.

Jak zefektivnit nákladové řízení v malých výrobních firmách?

Autor shrnuje v článku své dosavadní zkušenosti s vývojem nového informačního systému Pedant. Pedant je připravován pro využití v malých a středně velkých strojírenských podnicích. V současné době prochází fází testování na zkušebním vzorků referenčních uživatelů. ...(více)
29.04.2004 - Petr Blažek - Článek

Seminář: Informační systémy - výběr, provozování a efektivní využití

Společnost Q.gir - informační technologie, s.r.o. a Konferenční a seminární servis ECONOMIA a.s. pořádají seminář: Informační systémy - výběr, provozování a efektivní využití. Cílem je seznámit posluchače s metodami výběru informačního systému a s možnými způsoby jeho provozování a financování (vlastnictví, ASP, apod.)....(více)
28.04.2004 - Stanislav Houdek - Pozvánka na akci

Elektronické obchodování v ocelářském průmyslu zemí EU

V roce 2002 bylo registrováno cca 270 tis. firem v rámci EU patřících k ocelářskému průmyslu. Celková hodnota produkce dosahovala 260 miliard EUR a v sektoru bylo zaměstnáno 2,2 milionu lidí. Je zřejmé, že elektronické obchodování není v současné době využíváno v ocelářském odvětví tak, jak by mohlo být vzhledem k dalším průmyslovým sektorům....(více)
22.04.2004 - David Matulaj - Článek

Informační systém pro logistiku Armády ČR

Armáda České republiky má funkční, jednotný, integrovaný a kompatibilní informační systém s NATO. Článek popisuje hlavní rysy, funkce a architekturu Informačního systému pro logistiku (ISL)....(více)
21.04.2004 - Jiří Pomazal - Článek - 1 komentář.

Zveme vás na přednášku Martina Bednára, generálního ředitele SAP ČR

Dne 27. dubna 2004 pořádá CVIS přednášku Martina Bednára, generálního ředitele SAP ČR. Pan Bednár bude hovořit o trendech v oblasti podnikových informačních systémů a o pozici společnosti SAP na českém i světovém trhu. Nebudou chybět ani praktické zkušenosti s implementací SAP, s nimiž ve svém příspěvku vystoupí Alexander Černý, kvestor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně....(více)
14.04.2004 - Petr Sodomka - Pozvánka na akci

Jak proběhla mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004?

Ve dnech 8. a 9. března 2004 se ve Zlíně konala mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004. S téměř měsíčním časovým odstupem přinášíme zhodnocení nejvýznamnější odborné akce, kterou doposud Centrum pro výzkum informačních systémů pořádalo....(více)
05.04.2004 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Článek - 1 komentář.

TOP Professional: Nejlepší IT projekty ve výrobě a logistice

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI a Ústav managementu výroby - průmyslového inženýrství, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se staly spolupořadatelem soutěže TOP Professional Production & Logistics pro rok 2004....(více)
17.03.2004 - Roman Bobák, Petr Sodomka, David Tuček - Pozvánka na akci

Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky vás srdečně zve na mezinárodní konferenci, jejímž hlavním cílem je uskutečnit výměnu názorů na stav a problémy rozvoje konkurenční schopnosti podniků ve zlínském i dalších regionech....(více)
17.03.2004 - Vratislav Kozák - Pozvánka na akci

Zveme vás na 7. odbornou konferenci KARAT Open 2004

V prostorách Břevnovského kláštera v Praze proběhne ve středu 28. dubna 2004 již 7. ročník odborné konference KARAT Open 2004. Konference je určena pracovníkům managementu českých i zahraničních firem, působících v ČR, IT odborné veřejnosti a médiím. ...(více)
15.03.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

PDM systémy: proč se bojí české podniky této konkurenční výhody?

Při neustálém tlaku na snižování nákladů a na uvádění nových výrobků v co nejkratších termínech na trh lze velmi dobře uplatnit PDM systémy (Product Data/Document Management), které dokáží zabezpečit správu údajů a dokumentace o výrobku. Proč si české firmy nevšímají PDM systémů, a to i přes jejich zjevné výhody? ...(více)
12.03.2004 - Jan Gerych - Článek

Uplatnění EDI při komunikaci s obchodními řetězci v ČR

Elektronická výměna dat (EDI) se v dodavatelsko-odběratelských vztazích výrobců a distributorů rychloobrátkového zboží (FMCG) v České republice stává nutností. Kvalita řešení EDI komunikace a stupeň její integrace do podnikového informačního systému ovlivňuje jeho efektivní využití, a také uživatelskou oblíbenost. Z těchto faktorů pak plynou výhody uplatňování EDI komunikace ve firmě....(více)
03.03.2004 - Martin Trojan - Studie

Proč a jak pronajímat aplikační služby?

Recenzovaná publikace shrnuje výsledky několikaleté práce týmu autorů vedených profesorem Voříškem. Co všechno přináší svým čtenářům a komu by neměla chybět v knihovně? ...(více)
01.03.2004 - Petr Sodomka - Recenze

Zveme vás na tiskový briefing společností I.F.T. Progres a IBM

Společnost I.F.T. Progres, a.s. si vás dovoluje pozvat na tiskový briefing pořádaný ve spolupráci se společností IBM....(více)
24.02.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

Jak řídit ve firmách náklady na tisk a kopírování?

Článek popisuje praktické zkušenosti s integrací kancelářského vybavení a softwarových řešení sloužících ke zvládnutí objemných úloh. Jak se ukazuje, zvýšení výkonnosti a efektivity nespočívá v dosažení samotného cíle integrace, důležité je také neztratit přehled o nákladech, zejména pak na tiskové výstupy....(více)
16.02.2004 - Markéta Borská - Článek

Pozvánka na cyklus seminářů: Pracujeme chytřeji

Společnost LINET, člen Centra pro výzkum informačních systémů, společně s IPA Slovakia a WOIS Institute Slovakia pořádají letos poprvé cyklus seminářů Pracujeme chytřeji, s podtitulem Receptář praktických rad pro inovace a produktivitu. Semináře budou zaměřeny na růst a rozvoj podniků, nejen v konkurenčním prostředí EU. ...(více)
12.02.2004 - David Tuček, Tomáš Tureček - Pozvánka na akci

Six Sigma v informačních technologiích, proč ne?

Metoda Six Sigma již pomohla ušetřit mnoho miliard USD a zachránila tak velké společnost před krachem, ale přesto si prozatím nenašla své místo v oblasti informačních technologií. Proč tomu tak je?...(více)
10.02.2004 - Lukáš Kozubík - Článek - 1 komentář.

Datové sklady v praxi

Jak zvládnout velké množství dat a získat z nich požadované informace? Jak fungují datové sklady? Odpovědi na tyto i další otázky nám může dát kniha, která nedávno vyšla ve vydavatelství Computer Press - Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat....(více)
02.02.2004 - Jaromír Habáň - Recenze

CRM v hotelovém průmyslu

Cestovní ruch včetně hotelového průmyslu je významným činitelem terciální sféry národního hospodářství. Článek popisuje specifika tohoto hospodářského sektoru, způsoby řízení vztahů se zákazníky a jaké trendy do budoucna můžeme v této oblasti očekávat....(více)
23.01.2004 - Aleš Procházka - Článek - 1 komentář.

Optimalizace podnikových procesů na základě norem ISO

V podnikové praxi se uplatňuje stále těsnější vazba mezi modelováním, vizualizací podnikových procesů a informačními systémy. V návaznosti na řízení kvality pak dochází k prudkému rozvoji podpůrných softwarových nástrojů, o jejichž využití pojednává následující článek....(více)
15.01.2004 - Vladana Divišová - Článek - 1 komentář.

Technologie datových skladů

Ke správnému rozhodování podnikového managementu a minimalizaci rizika špatných rozhodnutí je nutné rychle vyhodnocovat velké množství nesourodých informací z mnoha zdrojů. K tomuto úkolu byl stvořen datový sklad. ...(více)
14.01.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Platforma Caché v autodopravě

Společnost Connex Morava, a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice. Případová studie přínáší ukázku nasazení datového skladu v dopravní společnosti....(více)
09.01.2004 - Aleš Raška, Jaromír Habáň - Studie

Přínosy a rizika nasazení SAP R/3 ve společnosti Mitas

Případová studie přináší nejen informace o nasazení SAP R/3 v přední firmě českého gumárenského průmyslu, ale také s několikaměsíčním odstupem hodnotí přínosy a rizika tohoto projektu tak, jak je vidí zákaznická organizace....(více)
05.01.2004 - David Vychytil - Studie

Jsou v malých firmách velké peníze?

SME (Small and Middle Enterprises) patří v poslední době k oblíbeným zaklínadlům světa podnikových informačních systémů. Jde o trh do značné míry nepokrytý, který si většinou vystačí s ekonomickým softwarem, excelovskými tabulkami či specifickými aplikacemi ušitými "na míru". Jsou dny těchto nesystémových, zastaralých řešení již skutečně sečteny?...(více)
02.01.2004 - Petr Sodomka - Článek

VoIP kontaktní centrum jako první krok podnikové CRM strategie

LINDE TECHNOPLYN, a.s. začala koncem roku 2002 využívat komunikační řešení, které implementovala společnost NextiraOne Czech. Cílem projektu, jehož klíčovou součást tvořilo kontaktní centrum, bylo zvládnout rostoucí poptávku a poskytnout svým zákazníků služby vyšší kvality. ...(více)
17.12.2003 - Miroslav Fribert - Studie

Zabezpečení poprodejních služeb ve společnosti HP TRONIC

Poprodejní služby patří z hlediska nasazení informačního systému k velmi opomíjeným oblastem. Případová studie přináší praktickou ukázku, jak uplatnit informační systém při řízení právě těchto procesů, konkrétně při řízení reklamací ve společnosti HP TRONIC....(více)
10.12.2003 - Soňa Ondřejová, Jana Kahounová - Studie

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Jak by podniky měly pracovat s umělou inteligencí
  2. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj
  3. Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti
  4. Universal Robots: Coboty jsou odpovědí na růst zakázek a nedostatek pracovníků
  5. SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí v podnicích
  6. VMware kupuje VeloCloud Networks
  7. Distributor značky SCOTT využívá MS Dynamics pro řízení prodejních kanálů
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: