Poslání centra

Poslání centra

Podnikové informační systémy představují nenahraditelný nástroj k řízení každé moderní firmy. V současné době jsou považovány za samozřejmou součást podnikové infrastruktury, na níž jsou vynakládány značné finanční prostředky. Neustále se však setkáváme s rozdílnými, dokonce až rozporuplnými názory, a to snad na každou záležitost, která se jich dotýká. Hlavní příčinu spatřujeme především ve velkých rozdílech v informovanosti a úrovni znalostí, ať už mezi zákaznickými firmami a dodavatelskými organizacemi, nebo mezi uživateli a managementem jednoho podniku, stejně tak, jako mezi odborníky z praxe a akademické sféry.

Domníváme se, že tomu tak je z několika důvodů. Především v České republice stále chybějí odborníci dostatečně vzdělaní v této oblasti. Zatímco v knihkupectvích naleznete řadu publikací o marketingu, účetnictví nebo psychologii, knihy o řízení a plánování výroby nebo tvorbě datových skladů a podpoře rozhodovacích procesů musíte objednávat v zahraničí. Rovněž vysoké školy až na čestné výjimky neposkytují dostatek prostoru pro rozvíjení oborů souvisejících s podnikovou informatikou a systémovou vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti. Chybí také autoři odborných publikací, znalci moderních informačních technologií a zároveň prostředí českých výrobních i obchodních firem.

Tyto skutečnosti nás vedly k myšlence vytvořit odbornou sekci České společnosti pro systémovou integraci – Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS). Posláním odborné sekce CVIS je posilovat informační a znalostní bázi v oboru podnikové informatiky, podpořit a rozvíjet dosavadní činnost ČSSI v této oblasti.

CVIS své poslání hodlá uskutečňovat těmito záměry:

 • Sdružovat uživatelské organizace a dodavatelské firmy s profesním zájmem o podnikové informační systémy a vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
 • Sdružovat doktorandy, asistenty i diplomanty, podnítit jejich snahu a podpořit odborný růst v oboru podnikové informatiky i nabytí praktických zkušeností pro své budoucí povolání.
 • Být nejen pojítkem mezi mladými budoucími odborníky a podnikovou praxí, ale přímo je získat k systematické spolupráci na vědecko-výzkumné a publikační činnosti v rámci CVIS.
 • Podporovat a systematicky mapovat rozvoj podnikových IS/ICT produktů na českém trhu – dosáhnout vytvoření platformy pro systémový výzkum ERP, APS/SCM, CRM a DW/BI aplikací.
 • Popularizovat činnost CVIS i celé ČSSI u odborné i laické veřejnosti vědecko-výzkumnými aktivitami, jejich veřejnou presentací a odbornou publikační činností.

Prostor pro publikování výsledků vědecko-výzkumné činnosti zabezpečí portál CVIS.CZ, mezinárodně registrovaný v české i anglické jazykové mutaci. Anglická mutace CVIS.CZ je zaměřena na publikování původních vědeckých prací, které jsou recenzovány respektovanými odborníky z akademické i podnikové sféry.

Nelze opomenout ani klíčovou roli dalších partnerů, dodavatelských a zákaznických firem, bez jejichž účasti by nebylo možné vytvořit širokou odbornou platformu pro naplnění poslání CVIS. Proto budeme podporovat také jejich zájmy, a to především popularizací společných aktivit, přednostním poskytováním výsledků vědecko-výzkumné činnosti a spoluvytvářením dobrého jména partnerů.
 

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální transformace
  2. Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů pro zdravotn
  3. Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics 365
  4. Aktuálny stav HRIS v ČR a SR: Výsledky výskumu vo verejnej správe a samospráve
  5. V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat 1 TB dat měsíčně
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: