CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Aktuálny stav HRIS v ČR a SR: Výsledky výskumu vo verejnej správe a samospráve

Článok sa zameriava na podrobný popis Personálnych informačných systémov (HRIS) so všetkými ich špecifikami. Ozrejmuje súčasti HRISu, spôsoby prístupu, využívané technológie, ale predovšetkým slúži na prehľadné zhodnotenie jednotlivých dodávateľov dominantných systémov využívaných v Českej a Slovenskej republike. Súčasťou článku je uverejnenie vybraných výsledkov z výskumu vo využívaní informačných systémov vo verejnej, štátnej správe a samospráve, ktoré sú súčasťou neverejnej výskumnej čtúdie CVIS....(více)
01.08.2018 - Matej Zápotočný, Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Aktuální trendy trhu s umělou inteligencí

Celková obchodní (přidaná) hodnota odvozená od umělé inteligence (AI, Artificial Intelligence) by v roce 2018 měla dosáhnout 1,2 bilionu dolarů. To představuje 70% nárůst oproti roku 2017. Do roku 2022 pak tato hodnota podle odhadů naroste na 3,9 bilionu dolarů. Hlavním hodnotovým přínosem umělé inteligence pro podniky bude do roku 2020 zlepšování zákaznické zkušenosti....(více)
03.05.2018 - Robert van der Meulen - Článek

Využití nástrojů a aplikací Business Intelligence v podnicích ČR a SR

Český trh s nástroji a aplikacemi Business Intelligence je, podobně jako světový trh, rozsáhlý a obtížně popsatelný, co se týče počtu a typů produktů a technologií. V následujícím článku se proto autoři zaměřili na uplatnění nástrojů a aplikací dostupných na českém BI trhu, které se používají pro budování manažerského informačního systému. BI trh je přitom velice pestrý, poskytuje jak ucelené BI platformy, tak dílčí nástroje a aplikace. Článek rovněž zahrnuje vlastní výsledky výzkumu využití nástrojů a aplikací Business Intelligence, který byl realizován v letech 2011 - 2017 ve výrobních, obchodních a servisních organizacích ČR a SR....(více)
13.04.2018 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Ředitelé IT ve veřejném sektoru budou utrácet za cloud, bezpečnost a analytiku

Cloudová řešení, kybernetická bezpečnost a analytika budou hlavními technologiemi, do nichž budou podle analytiků společnosti Gartner v roce 2018 investovat CIO a ředitelé IT ve veřejném sektoru. Snaha uspořit se pak nejčastěji dotkne infrastruktury datových center....(více)
02.02.2018 - Klára Zavadilová - Studie

Validace softwaru pro systém managementu kvality zdravotnických prostředků

Článek se zabývá kritickými faktory předběžné fáze validace softwaru používaného při řízení kvality zdravotnických prostředků. Požadavek na validaci softwaru je zdůrazněn v nové revizi mezinárodní normy ISO 13485: 2016 pro systém řízení jakosti zdravotnických prostředků. V červnu 2017 byla vydána Technická zpráva ISO / TR 80002-2 s cílem objasnit koncept validace softwaru v souvislosti s řízením kvality zdravotnických prostředků a vyvinout požadavky normy ISO 13485: 2016. Článek je založen na pokynech a doporučeních z ISO 13485 a ISO / TR 80002-2 a zaměřuje se na kritické faktory předběžné fáze před samotnou validací softwaru. Závěrem jsou uvedeny kroky pro realizaci fáze před validací na příkladu českého výrobce zdravotnických prostředků....(více)
01.02.2018 - Dorota Plesníková - Článek

Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj

Centrum pro výzkum informačních systémů hodnotí hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku 2000. Posledních šest let pracujeme se vzorkem 130 respondentů z výrobních, obchodních a servisních organizací užívajících ERP systémy. Jednotlivá softwarová řešení pak podrobně zkoumáme prostřednictvím nabídek, prezentací a referenčních návštěv, uskutečňovaných v rámci námi organizovaných výběrových řízení a případových studií. Globální trendy uplatňované na lokálním trhu hodnotíme v kontextu analytických zpráv renomovaných agentur, jakými jsou společnosti Gartner a Nucleus Research. V našem letošním shrnutí výsledků výzkumu pro časopis Systémová integrace se podíváme na aktuální stav trhu, jeho hlavní trendy a požadavky uživatelských organizací. Vlastní údaje doplníme o analýzu dat získaných ze Českého statistického úřadu a Eurostatu. ...(více)
12.12.2017 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Jak by podniky měly pracovat s umělou inteligencí

Na konferenci Gartner Symposium/ITxpo, která probíhá tento týden v Barceloně, představili analytici této společnosti výhled pro oblast umělé inteligence (AI). Z celosvětového průzkumu provedeného mezi více než třemi tisíci CIO a IT ředitelů vyplývá, že 25 procent organizaci již v nějaké podobě nasadilo umělou inteligenci (AI), nebo má plány tak v učinit v nejbližší budoucnosti....(více)
14.11.2017 - Klára Zavadilová - Článek

Tři klíčové trendy, jež budou pohánět digitální byznys v příštích letech

Nově publikovaná hype křivka rodících se technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017) sestavená analytiky společnosti Gartner odhaluje tři hlavní trendy, díky nimž podniky v nadcházejících deseti letech úspěšně zvládnou digitální ekonomiku. Jsou to všudypřítomná umělá inteligence, transparentně pohlcující zážitky a digitální platformy....(více)
01.09.2017 - Klára Zavadilová - Studie

Automatizované zpracování PDF objednávky s pomocí služby PDF2EDI

Společnost Nestlé využívá se svými zákazníky elektronickou výměnu dokladů EDI ve strukturovaných datech pro jejich bezpapírové a automatizované zpracování. EDI komunikaci však dosud nevyužívají všichni zákazníci. S pomocí řešení ORION EDI od CCV Informační systémy, rozšířené o službu PDF2EDI, začalo Nestlé jako první na českém trhu automaticky zpracovávat PDF objednávky od společnosti Kaufland, a to bez potřeby ručního přepisování do systému. Došlo tak k podstatnému zjednodušení a zpřesnění výměny dat s jedním z nejvýznamnějších zákazníků, řetězcem Kaufland....(více)
08.06.2017 - Petr Ondrášek - Článek

Priority manažerů v oblasti digitální transformace a rozvoje IS/ICT

Společnost Gartner provedla průzkum trhu, dle něhož jsou změny související s IT na druhém pořadí priorit podnikatelského sektoru, což je nejvyšší umístění v historii. Pro státní sektor Gartner doporučuje, aby ředitelé IT porovnávali své aktivity s nejlepšími z jiných oborů....(více)
03.05.2017 - Klára Zavadilová - Článek

Využívání osobních aplikací pro sdílení pracovních dokumentů

Neoprávněné nakládání s osobními aplikacemi pro sdílení souborů na pracovišti je rostoucí problém, který nelze zamést pod koberec nebo ignorovat. Na jedné straně služby jako DropBox nebo Google G Suite mohou zaměstnancům pomoci spolupracovat a sdílet soubory, na straně druhé postrádají dostatečnou bezpečnostní kontrolu. To znamená, že nespočet zaměstnanců po celém světě, kteří sdílejí informace prostřednictvím takovýchto platforem, neúmyslně vystavují své organizace ohrožení případného zneužití či ztráty dat....(více)
11.04.2017 - Jindřich Kahoun, Mika Javanainen - Článek

Nové algoritmy, přebudování jader ERP systémů a další výzvy Průmyslu 4.0

Společnost Gartner publikovala novou analytickou studii pod názvem Predicts 2017: Industrie 4.0. Studie přináší rozbor aktuálních trendů v této oblasti, z nichž ty hlavní jsou shrnuty v následujícím příspěvku....(více)
24.03.2017 - Veronika Vápenková - Studie

Hlavní trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA

Studie společnosti VMware odhaluje trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA. Studie ukazuje, že digitální pracovní prostředí umožňuje podnikům rychle zavádět nové zdroje zisku a zvyšovat spokojenost pracovníků. K hlavním překážkám zavádění patří bezpečnost a výše vstupních nákladů. I přesto manažeři oceňují, že digitální pracovní prostředí napomáhá řešit otázky dodržování zákonných povinností, snižovat bezpečnostní rizika a zajistit návratnost investice....(více)
16.03.2017 - Václav Kotyk - Studie

Zveme vás na konferenci Na cestě směrem k průmyslu 4.0

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni a s podporou partnerů Aimtec, Microsoft, SAP ČR a Siemens ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Na cestě směrem k průmyslu 4.0. ...(více)
15.01.2017 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Klasifikace servisních služeb k ERP systémům

Podnikové informační systémy kategorie ERP dnes představují neodmyslitelný nástroj pro řízení organizací bez ohledu na velikost a oborové zaměření. Jejich úspěšné nasazení a využití je závislé především na znalostech v oblasti IS/ICT a schopnosti manažerů správně uřídit jejich životní cyklus. Klíčovou znalostí a dovedností je definování a správné nastavení úrovně servisních služeb, které obvykle poskytuje dodavatel na základě implementační a servisní smlouvy, popřípadě poradenská organizace, zejména jde-li o předprodejní služby v oblasti analýz a zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Následující článek je zaměřen na charakteristiku jednotlivých typů servisních služeb a specifik jejich praktického využívání. Přináší rovněž vybrané důležité výsledky výzkumu, který autoři dlouhodobě realizují v rámci Centra pro výzkum informačních systémů....(více)
09.01.2017 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Výdaje na digitální iniciativy narostou během dvou let o 50 %

Analytici společnosti Gartner publikovali v rámci konference Gartner Symposium/ITxpo zajímavé postřehy a zjištění z rozsáhlého průzkumu mezi IT řediteli. Že se CIO v Evropě, ale také na středním východě a v Africe (region EMEA), zapojují do digitálního byznysu, dokazují výsledky průzkumu Gartner 2017 CIO Agenda. Organizace plné poloviny z nich jsou aktivně zapojeny v digitálním ekosystému a 65 % oslovuje startupy s cílem získat klíčové digitální technologie, dovednosti a znalosti....(více)
27.11.2016 - Veronika Vápenková - Článek

Zveme vás na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference AutoCont CZ, Cisco, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě....(více)
25.11.2016 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

10 strategických technologií pro digitální veřejnou správu v roce 2016

Technologické výdaje veřejného sektoru se po poklesu v roce 2015 udrží v letošním roce na stabilní úrovni. V posledních deseti letech byli CIO, ředitelé IT a vedoucí odborů informatiky ve veřejném sektoru pod tlakem, aby "zvládli více s menšími rozpočty". Dnes tento tlak souvisí zejména s potřebou dále optimalizovat náklady na IT i jeho provoz a zároveň zvládnout nadcházející digitální inovaci a modernizaci ve veřejném sektoru. To znamená překonat zejména organizační a kulturní bariéry, které brání využít naplno potenciál sociálních, mobilních, analytických, cloudových a IoT technologií (internet věcí). ...(více)
31.10.2016 - Hana Štamberková - Článek

Zveme vás na konferenci Cyber Trends

Dovolujeme si vás pozvat na 3. mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti Cyber Trends. Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti a koná se v rámci výstavy Future Forces Forum (FFF). Konference se koná 20. - 21. října 2016, v PVA EXPO Praha....(více)
17.09.2016 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Trendy v oblasti cloudu do roku 2020

CIO a ředitelé zodpovědní za IT aktiva by měli znát rizika i příležitosti a změnit způsob vyjednávání s dodavateli. Více než jeden bilion dolarů vynakládaných na IT bude během příštích pěti let přímo či nepřímo ovlivněn posunem směrem ke cloudu. Cloud se tak stane jedním z historicky nejvýznamnějších faktorů v oblasti výdajů na IT. Podrobné informace těchto trendech přináší aktuální studie společnosti Gartner....(více)
01.09.2016 - Hana Štamberková - Studie

Globální ERP systém pro výrobu světově proslulých šicích strojů

AMF Reece CR je celosvětově známý výrobce průmyslových šicích strojů, který působí především v Evropě, Asii a na severoamerickém kontinentu. Aby firma mohla úspěšně konkurovat v globálním prostředí, neobejde se bez automatizace podnikových procesů pokrývajících celý životní cyklus výroby, prodeje a servisu šicích strojů. Proto se vedení společnosti rozhodlo uskutečnit takovou změnu informačního systému, která by zajistila integraci a standardizaci procesů a pracovních postupů. Jak se podařilo zrealizovat implementační projekt a jaké přínosy dokázala společnost vytěžit z provozu nového systému, ukáže následující případová studie....(více)
20.08.2016 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Algoritmické podnikání a nové obchodní příležitosti

Pojem "algoritmické podnikání" je stále poměrně nový, nicméně algoritmy coby základ obchodních modelů se již etablovaly v řadě odvětví a oblastí. Podle analytiků společnosti Gartner přichází doba, kdy podnikoví architekti a vedení IT v organizacích musí začít aktivně navrhovat algoritmické obchodní modely. Umožní jim to nejen se odlišit či získat konkurenční výhodu, ale také minimalizovat potenciální obchodní rizika....(více)
08.07.2016 - Hana Štamberková - Studie

Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci

Případová studie popisuje nasazení ERP systému ve společnosti ŽDB Group, jednom z největších strojírenských koncernů v České republice. Studie charakterizuje, jak se tento prestižní výrobní podnik vypořádal s výběrem ERP systému kategorie All-in-One, realizací implementačního projektu a jaké přínosy a zkušenosti získal z jeho užívání v několika různých oblastech. Studie přináší také hodnocení kritických faktorů úspěchu, které jsou nezbytné pro realizaci takto rozsáhlého a komplikovaného projektu....(více)
10.06.2016 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Zveme vás na konferenci Národní strategie cloud computingu České republiky

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference Cisco, IBM, KPMG, Microsoft a Oracle si Vás dovoluje pozvat na konferenci Národní strategie cloud computingu České republiky. ...(více)
10.04.2016 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Helios Easy pro mikropodnik poskytující ICT služby

Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému Helios Easy v ICT podniku, kde se tento systém stává součástí celopodnikového integrovaného řešení, propojujícího ERP a e-commerce systém. Tato případová studie současně specifikuje metodiku implementace ERP řešení s ohledem na integraci takového řešení do současných i nových ICT systémů podniku. Zohledňuje nejen problematiku implementace, integrace, ale i problematiku projektového managementu, analýzy rizik i bezpečnosti. Závěrem shrnuje přínosy z implementace Helios Easy....(více)
05.04.2016 - Martin Konečný - Studie

Podniky a informační technologie v roce 2015

Český statistický úřad vydal na sklonku roku 2015 publikaci o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Na základě této publikace nyní přinášíme výběr několika nejzajímavějších informací, najdete zde na rozdíl od vydané publikace údaje s mezinárodním srovnáním ČR a ostatních členských států EU. ...(více)
02.02.2016 - Martin Mana - Studie

Zveme vás na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference Microsoft a BDO IT si Vás dovoluje pozvat na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě....(více)
26.01.2016 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Jiří Hlavenka: Nejdůležitější je kritické myšlení

Jiří Hlavenka je významným českým podnikatelem a investorem v oblasti IT. Absolvoval VUT v Brně, stál u zrodu a rozvoje společností Computer Press, Vltava.cz, CP Online a NetDirect, aktivně působil jako novinář a autor mnoha knižních publikací. Dnes se zabývá především vyhledáváním investičních příležitostí a je spoluvlastníkem společností Skypicker.com a Fayn Telecommunications. Jiří Hlavenka nám poskytl exkluzivní rozhovor, v němž se mimo jiné dozvíte, proč je zajímavé studovat informační systémy a technologie, kam tento obor směřuje do budoucna a jaké uplatnění najdou jeho absolventi v praxi....(více)
17.01.2016 - Hana Klčová - Rozhovor

Zveme vás na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a také s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti. ...(více)
17.11.2015 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Výdaje na IT napříč vertikálami letos poklesnou o 3,5 %

Analytici společnosti Gartner očekávají, že v roce 2015 nejvíce poklesnou výdaje na IT ve státním sektoru, výrobě a těžbě surovin. Hlavní příčinou je především vývoj měnových kurzů....(více)
01.11.2015 - Hana Štamberková - Studie

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: