CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - Nutreco digitalizuje své procesy s řešením Infor ... (18.01.2018)
  - VMware představuje aktualizaci své integrované hybridní cloudové ... (17.01.2018)
  - DECODOM vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst ... (13.12.2017)
  - Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti ... (08.12.2017)
  - SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí ... (23.11.2017)

SI 2005: Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů

Ve dnech 13. - 14. června 2005, se koná na pražském Žofíně již 13. ročník mezinárodní konference Systémová integrace. Centrum pro výzkum informačních systémů se letos podílí na této akci garancí a řízením bloku odborných přednášek na téma "Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů". Co vám, účastníkům konference, můžeme v této oblasti nabídnout?...(více)
31.05.2005 - Roman Bobák, Petr Sodomka - Článek

Regulace výroby při plánování podnikových zdrojů

Článek pojednává o přístupu decentrální regulace výroby pomocí regulátorů "SRM". Tento přístup se odlišuje od simultánního plánování s využitím systémů APS nejen výsledky, ale také svými předpoklady. Decentrální regulace mnohem lépe postihuje strukturu podniku a rychlé změny v jednotlivých oblastech než centralizovaný přístup. ...(více)
29.05.2005 - Thomas Planke - Článek - 1 komentář.

Pozvání na Symposium InterSystems 2005

Přijměte srdečné pozvání na setkání s námi, zahraničními kolegy i s uživateli databází a informačních systémů. Symposium InterSystems je zaměřeno nejen na novinky v postrelační databázi CACHÉ a integrační platformě ENSEMBLE, ale budeme se věnovat i dalším technologickým tématům a i letos budeme pokračovat v trendu ukázek použití technologie CACHÉ v reálném životě....(více)
27.05.2005 - Iveta Přidalová - Pozvánka na akci

Seminář: Nezastupitelné místo manažerských systémů při řízení podniku

Domníváme se, že manažerské informační systémy či aplikace business intelligence mají při řízení moderního podniku své nezastupitelné místo. Proto dovolte, abychom Vás pozvali na seminář, který jsme připravili pro širokou odbornou veřejnost. Seminář se koná 31. května 2005, v sídle společnosti KONZULTA Brno....(více)
22.05.2005 - Jiří Mecerod - Pozvánka na akci

Strategie implementace Microsoft Axapta ve společnosti Amer-Sil

Případová studie ze společnosti Amer-Sil se zabývá motivy vedoucími k implementaci ERP systému a sledem činností, jejichž účelem je zprovoznění tohoto systému v podniku....(více)
21.05.2005 - Michal Říha - Studie

Jak funguje mezinárodní outsourcing vývoje softwaru?

Naše společnost se již od svého založení zabývá převážně outsourcingem vývoje softwaru pro klienty z německy a anglicky mluvících zemí. Kromě obecných výhod a nevýhod má tento typ outsourcingu také celou řadu vlastních specifik, které na domácím trhu nenajdeme....(více)
17.05.2005 - Martin Šebesta - Článek

Outsourcing při zajištění servisních služeb

Outsourcing působí téměř jako magické zaklínadlo. Dodavatelé přesvědčují o jeho výhodnosti, zákazníci jsou spíše skeptičtí. Ale kde se vlastně nachází pravda? Je skutečně outsourcing IT pouze otázkou úspor? Není třeba hledat jeho přínosy jinde než v přímém snížení nákladů? Nejde jen o trik, jak získat smlouvu, kterou lze jen těžko vypovědět? Proč se vyplatí odsunout servisní služby? ...(více)
14.05.2005 - Věra Popovičová, Petr Sodomka - Článek

OLAP - pohled na svět podnikání

Článek se zabývá chápáním pojmu OLAP ze oblasti Business Intelligence jako způsobu nahlížení na svět kolem nás. Dobrý manažer - aniž by si to mnohdy uvědomoval - vnímá dění ve svém podniku vícerozměrně. Přibližme si tedy si svět podnikání jako svět OLAP. ...(více)
11.05.2005 - Andreas Lange - Článek

Inovace informačního systému v Československé obchodní bance

Případová studie pojednává o nasazení informačního systému SAP do architektury ERP v Československé obchodní bance. Studie popisuje stav v roce 2003 před implementací SAP a následný návrh a zavedení tohoto informačního systému počátkem roku 2004. Dále přináší informace o průběhu aktuálním projektu - nasazení datového skladu....(více)
07.05.2005 - Dušan Indra - Studie

Microsoft CRM - příklad integrační flexibility pomocí platformy .NET

Dovolte, abychom vás pozvali na na odborný workshop, který je určen všem, kdo se chtějí lépe orientovat v praktických aspektech nasazení produktů na bázi platformy .NET. Workshop se koná ve středu 25. 5. 2005, v sídle společnosti Microsoft v Praze. ...(více)
06.05.2005 - Monika Fedorová - Pozvánka na akci

Jak proběhla mezinárodní konference Svět informačních systémů 2005?

Centrum pro výzkum informačních systémů uspořádalo ve dnech 4. a 5. dubna druhý ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2005. Co nového konference přinesla oproti loňskému roku? Jak se líbila účastníkům? Na tyto i další otázky najdete odpověď v našem následujícím vyhodnocení nejvýznamnější akce, kterou CVIS pořádá....(více)
25.04.2005 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Článek

Docházkový a přístupový systém v podniku Cukrovar Prosenice

Docházkový a přístupový systém s propojením do podnikového informačního systému je v praxi využíván stále častěji. Tento systém umožňuje mj. okamžitý a zpětný přehled přítomnosti pracovníků, hlídání průchodu vybraných osob, export údajů do mzdového programu a další činnosti. Studie ukazuje možnosti nasazení takového systému včetně vyčíslení předpokládaných úspor a nákladů na alternativní řešení....(více)
20.04.2005 - Lenka Váňová - Studie

Implementace IS KARAT v Rodinném pivovaru Bernard

Případová studie popisuje nasazení informačního systému KARAT v akciové společnosti, Rodinném pivovaru Bernard včetně podrobné rekapitulace přínosů z implementace odrážejících potřeby nápojového průmyslu, resp. pivovarnictví....(více)
29.03.2005 - Petr Sodomka, Ladislava Kosíková - Studie

Informační systém pro řízení obchodní služby v pojišťovně Kooperativa

Studie pojednává o využití informačního systému Infoportál, který slouží pro řízení obchodní služby v akciové společnosti Kooperativa, pojišťovna, agentura Zlín. Tento systém na základě dat exportovaných datovou pumpou z provozního systému informuje jednotlivé obchodní zástupce o jejich inkasních i neinkasních intervencích, stornovaných pojistných smlouvách, hlášených pojistných událostech, stavu jejich pojistného kmene a mnoha dalších důležitých údajích. ...(více)
13.03.2005 - Jan Kováč, František Kocián - Studie

Využití MS Access pro sledování výroby v ZPS-FN

O MS Access existuje řada falešných představ. Velkou předností této relační databázové platformy je plná kompatibilita a připravenost pro spolupráci s ostatními produkty MS Office. Access lze použít jak pro tvorbu složitých aplikací, tak i pro běžné potřeby podniků. Případová studie ze společnosti ZPS-FN je zajímavá tím, že ukazuje využití jednoduché nenákladné softwarové aplikace na místě, kde byste očekávali nasazení sofistikovaného ERP řešení. ...(více)
04.03.2005 - Vladislav Všetula - Studie - 2 komentáře.

CarNet: mobilní objekty po kontrolou

Studie pojednává o možnostech komplexního systému služby CarNet včetně jeho ekonomických přínosů pro uživatele. Tento systém slouží k záznamu pohybu mobilních objektů. Jeho využití je dnes již velmi široké, a to jak pro sledování firemních, tak soukromých vozidel. ...(více)
23.02.2005 - Radim Januška - Studie - 1 komentář.

Kanbanový systém ve společnosti TPCA Czech

Studie pojednává o relativně jednoduchém a zároveň efektivním způsobu řízení toku a objemu zásob pomocí kanbanových karet. V úvodu je obecně popsána funkčnost kanbanového systému jako takového. Na něj navazuje popis řízení prostřednictvím kanbanu ve společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech....(více)
17.02.2005 - Radim Fuksa - Studie - 2 komentáře.

Výhody Microsoft Exchange Serveru 2003 pro manažery

Microsoft Exchange Server 2003 již není jen pouhým e-mailovým serverem, ale komplexním řešením, které nabízí celou řadu funkcí, jimiž může management zvýšit produktivitu při zpracování informací....(více)
08.02.2005 - Roman Zelenka - Článek - 1 komentář.

Teorie a praxe CAFM systémů

K důležitých nástrojům podporujícím rozhodování podnikového managementu by mohly do budoucna patřit CAFM systémy, nebo-li informační systémy zpracovávající grafické informace v databázových strukturách. O možnostech využití CAFM systémů se v odborných periodicích mnoho nepíše, proto jsem se ve svém příspěvku zaměřil právě na tuto oblast, a to zvláště ve vztahu k tzv. facility managementu....(více)
28.01.2005 - Martin Daněk - Článek - 1 komentář.

Vážící a prodejní technologie na KARATu

Případová studie popisuje nasazení informačního systému KARAT ve společnosti NOVUM. Hlavním cílem realizace tohoto projektu bylo nahradit zastaralé řešení moderním, technologicky vyspělým softwarem, který by umožnil zpřesnit pohled na dílčí části celé společnosti prostřednictvím vyhodnocování kmenových dat....(více)
24.01.2005 - Ladislava Kosíková, Jaromír Habáň - Studie - 1 komentář.

Využití systému čárových kódů v oblasti logistiky

Článek pojednává o čárových (EAN) kódech jako součásti systému EAN-UCC. Dále přináší informace týkající se kódování doplňkových informací o obchodních položkách či logistických jednotkách a významu aplikačních identifikátorů. V neposlední řadě hodnotí využití označování zboží systémem EAN-UCC pro vnitřní potřebu v logistickém a skladovém modulu informačního systému....(více)
15.01.2005 - Kristýna Sedláčková, Zdeněk Vaja - Článek

Jaký byl Databázový svět 2004?

Na začátku prosince uspořádal Databázový svět spolu s Centrem pro výzkum informačních systémů - odbornou sekcí ČSSI jednodenní odbornou konferenci Databázový svět 2004. Dnes přinášíme krátké ohlednutí za touto úspěšnou akcí, které se zúčastnilo na dvě stovky zájemců z celé České republiky....(více)
12.01.2005 - Marek Kocan - Článek

Bezkontaktní tagová identifikace ve společnosti Agentura-D

Identifikační minisystém pro sledování zakázek představuje nástroj, který napomáhá sledovat a vyhodnotit výrobní a úkolové procesy uvnitř společnosti. Studie přináší zhodnocení výsledků implementace Identifikačního minisystému Bezkontaktní tagové identifikace - BTI_VMmS - ve společnosti Agentura-D. ...(více)
04.01.2005 - Jozef Říha, Jana Veselková, Jana Vlková - Studie

Oracle opět o krok dál

Na začátku prosince se konala v americkém San Franciscu mezinárodní konference Oracle OpenWorld. Tato konference představuje stěžejní odbornou akci pro příznivce produktů tohoto předního dodavatele softwarových technologií a aplikací. Důležitý je "otevřený svět" nejen z hlediska uvedení novinek, ale také díky možnostem potkat se s dalšími odborníky, kteří zasvětili své profesní zaměření právě Oracle. ...(více)
27.12.2004 - Marek Kocan - Článek

Analýza českého APS/SCM trhu (závěrečná část)

V závěrečné části naší analýzy se zaměříme na nové technologie, které nacházejí uplatnění v APS/SCM systémech. Věnovat se budeme také možnostem integrace APS/SCM systémů s ERP systémy. Na závěr přinášíme shrnutí všech důležitých trendů, které lze do budoucna pravděpodobně očekávat....(více)
14.12.2004 - Jaromír Habáň, Petr Sodomka - Studie - 3 komentáře.

Analýza českého APS/SCM trhu (2. část)

Ve druhé části naší analýzy se zaměříme na metody řízení, které nacházejí uplatnění v APS/SCM systémech. Věnovat se budeme nejen situaci na českém trhu, ale také přínosům a rizikům plynoucím z nasazení APS/SCM systémů. Opět jsme položili několik otázek odborníkům z dodavatelských firem....(více)
04.12.2004 - Jaromír Habáň - Studie

Oracle získal většinový podíl v PeopleSoftu

Společnost Oracle dosáhla v pátek, 19. listopadu, klíčového vítězství ve svém boji o převzetí společnosti PeopleSoft. Akcionáři PeopleSoftu totiž přistoupili na nabídku odkupu akcií PeopleSoftu do vlastnictví Oracle, a to za cenu 24 dolarů za kus. Oracle tak získal 60,8% podíl ve společnosti PeopleSoft, v celkové hodnotě 9,2 mld. dolarů. Toto důležité vítězství však ještě neznamená, že by Oracle úspěšně převzal PeopleSoft a dosáhl hlavního cíle, kvůli němuž má být přepsána mapa trhu s podnikovými aplikacemi. ...(více)
23.11.2004 - Petr Sodomka, Andras Chernel - Článek

Pozvánka na seminář: Internetové technologie současnosti

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář Internetové technologie současnosti, který se pořádá za účasti významného publicisty, pana Dr. Ing. Jiřího Peterky. Seminář je součástí projektu IPEX Wi-Fi TOUR....(více)
19.11.2004 - Tomáš Novák - Pozvánka na akci

A. W. Scheer: Procesní orientace ERP systémů je nevyhnutelná

Během letošního léta jsme navštívili legendu mezi úspěšnými světovými podnikateli a předního německého odborníka v oblasti informačních technologií Augusta Wilhelma Scheera. V našem exluzivním rozhovoru se prof. Scheer vyjadřuje nejen k dosavadním úspěchům společnosti IDS Scheer, kterou před dvaceti lety založil, ale také k očekávaným trendům vývoje podnikových informačních systémů, připravenosti absolventů univerzit na podnikání a dalších aktuálním otázkám....(více)
09.11.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka - Rozhovor

Konference Databázový svět 2004

Na začátek prosince jsme pro vás přichystali druhý ročník odborné konference zaměřené na databázové technologie. Tématem Databázového světa 2004 je vysoká dostupnost a provoz v režimu 24^7^365. Během jednoho dne vás čeká zajímavý program zahrnující jak teoretické, tak i praktické informace z oblasti mající klíčový vliv na úspěch provozu libovolné databázové aplikace....(více)
04.11.2004 - Marek Kocan - Pozvánka na akci

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Jak by podniky měly pracovat s umělou inteligencí
  2. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj
  3. Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti
  4. Universal Robots: Coboty jsou odpovědí na růst zakázek a nedostatek pracovníků
  5. SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí v podnicích
  6. VMware kupuje VeloCloud Networks
  7. Distributor značky SCOTT využívá MS Dynamics pro řízení prodejních kanálů
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: