Diskuze

Karat: Odborník na logistiku v průmyslu i obchodu

Informační systém Karat je významný český ERP produkt, který nachází dobré uplatnění v mnoha různých odvětvích, a to jak u výrobních, tak obchodních i servisních organizací. Rozsah funkcionality, možnosti uživatelského přizpůsobení, otevřenost a robustnost architektury z něj činí významného konkurenta pro všechna špičková ERP řešení na českém i slovenském trhu, zvláště pak v segmentu středně velkých a velkých podniků. V pořadí osmý díl našeho seriálu budeme věnovat právě tomuto informačnímu systému, přičemž se podrobně zaměříme na představení jeho možností v oblasti řízení nákupní a prodejní logistiky.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Karat Software a jeho produktového portfolia ... (03.05.2009)
  2. Celková koncepce systému a použité technologie ... (03.05.2009)
  3. Základní funkcionalita a moduly systému ... (03.05.2009)
  4. Řízení nákupu a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  5. Řízení prodeje a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  6. Obchodní model dodávky, implementační a servisní služby ... (03.05.2009)

Hlavní technologické aspekty

ERP systém Karat byl vyvinut v prostředí Sybase PowerBuilder. I když podle současných měřítek nepředstavuje PowerBuilder právě tu nejmodernější platformu pro tvorbu informačního systému, přece jen poskytuje řešení Karat celou řadu podstatných vlastností. Tou nejdůležitější je bezesporu otevřenost, díky níž lze informační systém rychle a kvalitně implementovat, dotvářet zákaznické moduly a poskytovat vlastní uživatelská nastavení. V současnosti slouží pro vývoj funkcionalit systému Karat vlastní nástroj – Karat Modeler.

Karat lze provozovat na databázových strojích Sybase Adaptive Server Enterprise (i Anywhere) a Microsoft SQL Server. Prakticky je nasazován na obou uvedených platformách, a to tak, že zhruba polovina zákazníků volí Microsoft a polovina Sybase. Jako operační systémy serveru se obvykle používají Microsoft Windows Server nebo Linux. V praxi byla vyzkoušená i řešení na bázi Unixu, jako jsou IBM AIX nebo Sun Solaris.

Klientská část aplikace byla vytvořena v prostředí moderních programovacích nástrojů. Jde o objektově orientované prostředky určené k vývoji komplexních, vysoce výkonných aplikací, využívajících transakční zpracování v databázových prostředích s architekturou klient/server a internetových aplikací v grafickém prostředí. Použité technologie poskytují vysokou úroveň škálovatelnosti a zabezpečení systému.

Karat umožňuje dynamické propojení se systémy třetích stran. Podporuje elektronickou výměnu dokumentů, přičemž jako standard využívá v jádru systému integrovaný formát XML/XSL.

Vícejaderná architektura systému

Informační systém Karat je založen na vícejaderné architektuře – soustavě vnitřních komponent, které slouží k implementaci a integraci stávajících a vývoji nových funkcionalit. Nejprve se podívejme na tzv. Aplikační jádra: Finanční, Účetní a Skladové.

Finanční jádro – zahrnuje veškeré záležitosti týkající se předpisů plateb, jejich vzájemného propojení, oceňování, párování včetně výstupů finančního salda zákazníků z historie apod. Finanční jádro má tu vlastnost, že je uživatelům neustále k dispozici. Veškeré informace, které v systému vznikají a mají povahu předpisu nebo platby, jsou online zaznamenávány právě do Finančního jádra. To umožňuje uživatelům jakékoliv jiné části systému vyhodnocovat důležité aktuální informace, např. o platební morálce zákazníků, saldu po splatnosti atd.

Účetní jádro – zabezpečuje veškeré účetní operace a práci se souvisejícími doklady. Jeho nedílnou součástí je Deník se zaknihovanými a opravnými doklady. Na základě informací z hlavní knihy, kont účtů a dalších výstupů zadává uživatel údaje do dokladů, které procházejí prvotní evidencí (faktury, pokladna, banka, sklady). Ty jsou poté zaúčtovány do Deníku Účetního jádra a následně jsou z nich pořizovány výstupy v podobě účetních sestav. Pokud má uživatel nastaven online přístup aplikace k Účetnímu jádru, pak může např. vstoupit do špatně zaúčtovaného dokladu a provést opravu. Systém pak eviduje, kdo, kdy a jakou opravu v dokladu učinil. Zjištění chyby a její napravení tedy neznamená storno a vytvoření nového dokladu, ale provedení záznamu (účetní zápis) o dané opravě. Ta je pak evidována v rámci datové základny celého systému.

Skladové jádro – tvoří dva vzájemně provázané celky. První z nich obsahuje veškeré skladové a odbytové číselníky, s nimiž pracují aplikace zaměřené na prodej a distribuci. Druhou část představují vlastní skladové transakce, probíhající na konkrétních skladových zásobách – kartách. Generování skladových transakcí z prvotních dokladových evidencí je dáno nastavením parametrů na úrovni fiskálně závislých údajů číselníku skladů.

Obr. 1: Architektura informačního systému Karat
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Otevřenost systému a možnosti uživatelských úprav

Na uvedená Aplikační jádra je napojeno Vývojové jádro, které obsahuje systémové knihovny a již zmíněný Karat Modeler – CASE nástroj v maximální míře přizpůsobený pracovním postupům při vývoji a implementaci systému. Jeho nespornou výhodou je, že jej mohou používat také školení pracovníci uživatelských organizací. Zatímco specializovaní programátoři výrobce mohou zasahovat také do vývoje jader, pro uživatele-vývojáře nebo programátory implementačních partnerů představují jádra základní stavební kámen, do něhož nezasahují, ale na němž stavějí své funkční úpravy.

V praxi to vypadá tak, že uživatel-vývojář pomocí nástroje Karat Modeler vytváří „obrazovky“ své aplikace s potřebnou funkční logikou a jádra systému mu při tom poskytují oporu např. v oblasti metodické (doklady se automaticky uloží na předepsané místo a zaúčtují do předepsaných agend) nebo legislativní (např. DPH bude vždy vykázáno dle platných předpisů, provede se účetní závěrka apod.).

Úzké provázání funkcionalit na jádra systému, ať už jde o vlastní řešení výrobce, oborová řešení partnerů nebo zákaznické úpravy klientů, zajišťuje jednak plnou kompatibilitu, jednak možnost inovací systému (update, upgrade) a jejich promítnutí do samostatně vyvinutých aplikací při zachování jejich původních funkčních vlastností.

Kromě možností integrovaného CASE nástroje poskytuje řešení Karat další dvě úrovně otevřenosti – možnost modifikace vzhledu a úpravu tiskových výstupů a sestav. Obě tyto možnosti nabízejí verze systému Karat Advance a Karat Enterprise.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Karat Software a jeho produktového portfolia ... (03.05.2009)
  2. Celková koncepce systému a použité technologie ... (03.05.2009)
  3. Základní funkcionalita a moduly systému ... (03.05.2009)
  4. Řízení nákupu a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  5. Řízení prodeje a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  6. Obchodní model dodávky, implementační a servisní služby ... (03.05.2009)

03.05.2009 - Petr Sodomka, Hana Klčová - četlo 53115 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: