Diskuze

Karat: Odborník na logistiku v průmyslu i obchodu

Informační systém Karat je významný český ERP produkt, který nachází dobré uplatnění v mnoha různých odvětvích, a to jak u výrobních, tak obchodních i servisních organizací. Rozsah funkcionality, možnosti uživatelského přizpůsobení, otevřenost a robustnost architektury z něj činí významného konkurenta pro všechna špičková ERP řešení na českém i slovenském trhu, zvláště pak v segmentu středně velkých a velkých podniků. V pořadí osmý díl našeho seriálu budeme věnovat právě tomuto informačnímu systému, přičemž se podrobně zaměříme na představení jeho možností v oblasti řízení nákupní a prodejní logistiky.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Karat Software a jeho produktového portfolia ... (03.05.2009)
  2. Celková koncepce systému a použité technologie ... (03.05.2009)
  3. Základní funkcionalita a moduly systému ... (03.05.2009)
  4. Řízení nákupu a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  5. Řízení prodeje a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  6. Obchodní model dodávky, implementační a servisní služby ... (03.05.2009)

Obchodní model a implementační partneři

Informační systém Karat lze pořídit buď přímo od jeho výrobce, společnosti Karat Software, nebo také od partnerských organizací. Ty působí na trhu v roli obchodní, implementační nebo rovněž jako spolutvůrci systému (hybridní obchodní model). Status a schopnosti partnerů výrobce přísně a pravidelně prověřuje v rámci certifikačního procesu. Zkoumá především, do jaké míry je partnerská organizace schopna realizovat implementaci samostatně bez podpory výrobce, jaké certifikáty a v jakých oblastech získali její pracovníci a zda jsou její týmy konzultantů schopny poskytnout zákazníkům komplexní péči.

Karat Software napomáhá odbornému růstu svých partnerských organizací celou řadou opatření, která za posledních pět let získala podobu systémového programu. V jeho rámci výrobce investuje nemalé prostředky do vzdělávání a školení partnerů, odborné pomoci (mentorování), lokálních marketingových a grantových programů na podporu činnosti partnerské organizace a centrální asistenční služby v podobě Karat Assistance.

Implementace a obvyklý postup při realizaci projektu

Implementace systému Karat probíhá v několika standardizovaných fázích. Ty jsou definovány v rámci implementační metodologie, a to následovně:

 • Předimplementační analýza – zahrnuje zhodnocení stávajícího stavu podnikových procesů a jejich pokrytí informačním systémem, zaznamenání požadavků uživatelů a organizace jako celku a zjištění disponibility pracovníků pro realizaci implementačního projektu a rutinní provoz. V rámci předimplementační analýzy je navržen cílový koncept řešení, který je následně připomínkován pracovníky organizace.
 • Instalace systémového a aplikačního softwaru – obsahuje instalaci a konfiguraci databázového serveru, klienta datového serveru na pracovní stanice sítě, aplikačního serveru a klientských stanic.
 • Parametrizace systému – týká se pokrytí podnikových procesů informačním systémem dle cílového konceptu definovaného v předimplementační analýze. Implementační tým dále nastaví oprávnění přístupu pro uživatele a uskuteční převod dat z původní datové základny. Následuje úprava uživatelského rozhraní, dialogových oken, reportů a dalších entit systému. V průběhu této fáze probíhají také školení uživatelů. Ti jsou školeni podle oblastí obsluhy systému, v případě rozsáhlejších projektů tvoří mezistupeň školení klíčoví uživatelé, kteří pak dále předávají potřebné informace a znalosti ostatním koncovým uživatelům.
 • Zakázkové úpravy systému – jsou realizovány na přání zákazníka dle východisek cílového konceptu řešení.
 • Testovací provoz – je uskutečňován na systému připraveném podle cílového konceptu. Rozsah a intenzita testování úzce závisí na rozsahu a povaze projektu a požadavcích klienta.
 • Asistenční dny – následují po předání systému do ostrého provozu. Jsou opět individuálně vymezeny podle potřeb zákazníka.

Servisní služby

Servisní služby k informačnímu systému Karat jsou poskytovány v režimu šestiměsíční záruky k standardnímu řešení a smlouvy o technické podpoře. Tato smlouva poskytuje garanci funkčnosti systému, update legislativních změn, hotline, reakční dobu servisního zásahu do 72 hodin, podporu asistenční služby Karat Assistance a některé další náležitosti.

Smlouva o technické podpoře v podstatě prodlužuje záruku o dalších 12 měsíců. Standardní plnění poskytované v rámci této smlouvy lze samozřejmě upravovat podle požadavků klienta. Např. dobu reakce zásahu (čas mezi přijetím požadavku na servisní zásah a začátkem poskytování podpory) je možné zkrátit až na 24 hodin.

Na závěr se podívejme, co nabízí již několikrát zmíněná služba Karat Assistance. Tato služba je v podstatě výsledkem budování podnikového intranetu společnosti Karat Software, který byl postupně zpřístupněn zákazníkům a partnerům. Nyní představuje nejen důležitý komunikační kanál, ale také nositele znalostní báze rozvíjené zúčastněnými skupinami uživatelů.

Organizace užívající informační systém Karat mají díky této asistenční službě k dispozici centralizovanou podporu v oblasti servisu, poradenství a aktualizace softwaru. Mohou prostřednictvím webového rozhraní zadávat požadavky a průběžně sledovat stav jejich realizace. K dispozici je jim také historie dříve řešených problémů.

Karat Software nezůstává pouze u poskytování standardních služeb. Nabízí také řadu dodatečných služeb, zejména v oblasti informačních technologií, jako jsou vstupní analýzy technického vybavení a návrhy na jeho modernizaci, návrhy, projektování a realizace datových sítí, servis a profylaxi výpočetní techniky, vzdálenou správu systémů, budování intranetu, extranetu apod.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Karat Software a jeho produktového portfolia ... (03.05.2009)
  2. Celková koncepce systému a použité technologie ... (03.05.2009)
  3. Základní funkcionalita a moduly systému ... (03.05.2009)
  4. Řízení nákupu a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  5. Řízení prodeje a související podpůrné procesy ... (03.05.2009)
  6. Obchodní model dodávky, implementační a servisní služby ... (03.05.2009)

03.05.2009 - Petr Sodomka, Hana Klčová - četlo 53110 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: