CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - Nutreco digitalizuje své procesy s řešením Infor ... (18.01.2018)
  - VMware představuje aktualizaci své integrované hybridní cloudové ... (17.01.2018)
  - DECODOM vybral za pomoci CVIS Consulting dodavatele ERP syst ... (13.12.2017)
  - Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti ... (08.12.2017)
  - SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí ... (23.11.2017)

Řízení pracovních toků v Helios Green

Helios Green je ERP systém nejvyšší třídy vyvíjený a dodávaný společností Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středních a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Proto se také neobejde bez komfortních nástrojů pro řízení pracovních toků (workflow). V následujícím článku vás seznámíme s podrobnou charakteristikou workflow a jeho využití v rámci tohoto ERP produktu....(více)
18.11.2011 - Petr Sodomka - Článek

Petr Koptík: Uplatnění cloud computingu ve výrobních podnicích vidím skepticky

Minerva Česká republika patří k nejvýznamnějším ERP dodavatelům na českém trhu. Petr Koptík předseda představenstva této společnosti, poskytl exkluzivní rozhovor časopisu IT Systems a portálu CVIS.CZ. V něm se mimo jiné dozvíte, na čem závisí úspěch při budování softwarové společnosti, jak by se měla hodnotit oborová řešení či jaké aktuální trendy se budou pravděpodobně prosazovat v nejbližší budoucnosti. ...(více)
27.10.2011 - Hana Klčová - Rozhovor

Zveme vás na seminář společnosti Melzer

Uvažujete o koupi informačního systému? Využijte poslední příležitost na čerpání dotací z fondu Evropské unie! Společnost Melzer Vás zve na akci zaměřenou na téma: Nenechte si ujít peníze z EU! ...(více)
19.10.2011 - Eva Abrahámová - Pozvánka na akci

Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI, ICT Unií a MŠMT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR. Seminář se koná ve středu 26. října 2011 v Kongresovém centru U Hájků, Praha 1. ...(více)
10.10.2011 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

První zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci

13. září 2011 se v bruselském sídle Evropské Unie uskutečnilo první zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Za Českou Republiku byli Ministerstvem vnitra ČR nominováni a prvního jednání se zúčastnili Petr Kuchař, člen vedení společnosti ABRA Software a ICT Unie a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO. ...(více)
29.09.2011 - Petr Vopelák - Článek

Jak vychováváme IT odborníky

V letošním roce se opět sešli studenti vysokých škol, aby porovnali své znalosti a dovednosti v soutěži Diplomová práce roku. Příležitost jim k tomu poskytl již 6. ročník této soutěže, jehož finálové kolo a slavnostní vyhlášení proběhlo 15. září na Západočeské univerzitě v Plzni. ...(více)
25.09.2011 - Petr Vopelák - Článek

Jaroslav Follprecht: Většina manažerů nevnímá nasazení IS/ICT jako investici

Společnost Aimtec letos oslaví 15 let působení na českém trhu. Při této příležitosti poskytl portálu CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Jaroslav Follprecht, výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti, jehož plné znění vám nyní přinášíme....(více)
08.09.2011 - Petr Sodomka - Rozhovor

Informační systém Vema pro Veletrhy Brno

Významná veletržní správa si vybrala předního dodavatele personálních informačních systémů. Výsledkem je bezpečný a funkční komplex HR aplikací se zachováním vazeb na ostatní interní systémy. Zavedení informačního systému Vema umožnilo společnosti Veletrhy Brno na jedné straně šetřit náklady, na straně druhé plně využívat nových, rozšířených možností v oblasti řízení lidských zdrojů. ...(více)
02.09.2011 - Tomáš Petr - Studie

Výroba asfaltových izolačních materiálů se stoletou tradicí

Dehtochema Bitumat vyrábí a prodává již více jak sto let asfaltové izolační materiály. Za tu dobu prošla mnoha vlastnickými i organizačními změnami, zatímco podstata výrobních procesů zůstala zachována. Firma pochopitelně nezůstala stát na místě a průběžně realizuje významné inovace. K jedné z nich patří bezesporu i pořízení moderního ERP systému, o jehož výběru, implementaci a přínosech pro organizaci pojednává tato případová studie....(více)
11.08.2011 - Hana Klčová - Studie

Řízení majetku a správa kritických aktiv v ERP systémech

Pojem Enterprise Asset Management (EAM) nepatří v oblasti podnikové informatiky k těm nejfrekventovanějším. Skrývá se však pod ním velmi důležitá funkční součást informačního systému obsahující nástroje pro správu majetku, výrobních a dalších důležitých podnikových zařízení. Funkční podpora EAM v informačním systému umožňuje sledovat všechny náklady a aktivity spojené s kritickými hmotnými zdroji organizace. V následujícím textu vás seznámíme nejen se základními vlastnostmi EAM aplikací, ale ukážeme také jejich využití v praxi, a to na příkladech dvou ERP systémů, jejichž možnosti v této oblasti jsme podrobně analyzovali....(více)
01.08.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Plánování lidských zdrojů v informačním systému AROP

Omezené kapacity lidských zdrojů mají přímý vliv na disponibilitu strojních zařízení, pokud tato nemají jednoznačně přidělené pracovníky obsluhy. Existuje mnoho výrobních podniků, pro něž je klíčová otázka profesní skladby a kapacity pracovníků, kteří jsou schopni obsluhovat konkrétní strojní zařízení. Proměnlivost profesního týmu i dostupnost jednotlivých odborných pracovníků v daném časovém období předurčuje a omezuje reálné využití strojového parku ve výrobním podniku a tím i časová omezení očekávaných plnění. Následující článek pojednává o plánování lidských zdrojů pro potřeby výroby a možnostech simulace strojové obsluhy v omezených kapacitách HR v informačním systému AROP....(více)
30.07.2011 - Radim Lhoták - Článek

Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí

Společnost Frema vznikla v roce 1992 privatizací strojírenského závodu Svit. Je nástupkyní podniku, který původně založil v roce 1903 Jan Antonín Baťa. V současné době vyrábí především formy pro výrobky z plastů a pryže, převážně pak pro automobilový průmysl. Následující případová studie popisuje, jak se společnost, která je typickým nástrojařským podnikem, vypořádala s výběrem a nasazením moderního ERP systému....(více)
11.07.2011 - Petr Sodomka - Studie

Jak efektivně nasadit informační systém ve výrobní společnosti

Centrum pro výzkum informačních systémů průběžně analyzuje a recenzuje významné podnikové aplikace dostupné na českém trhu. Zabývá se také implementačními metodikami a zásadami, jimiž se dodavatelé snaží dosáhnout maximálně efektivního a zároveň co nejméně náročného nasazení informačního systému. V následujícím článku si představíme přístupy dvou společností – Minerva Česká republika a Aimtec, které umějí realizovat ERP projekty v těch nejnáročnějších podmínkách výrobních podniků, zejména pak v automobilovém průmyslu....(více)
19.06.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Altec oslavil 20. výročí svého působení na trhu ERP

Společnost Altec oslavila již 20. výročí svého založení. V rámci slavnostního večera se sešli zákazníci a obchodní partneři společnosti z celé republiky. Bohatý kulturní a společenský program přinesl řadu příležitostí k udržení stávajících i navazování nových obchodních kontaktů....(více)
02.06.2011 - Petra Všetečková - Článek

Servisní služby k ERP systémům

Servisní služby se bezprostředně dotýkají všech fází implementace a provozu ERP systému. Jejich předem stanovená a smluvně zajištěná kvalita a rozsah významně ovlivňují efektivitu provozu ERP řešení, a to po celou dobu jeho životního cyklu. Přitom nesmíme zapomenout ani na cenu, která na jedné straně může výrazně zatížit cash flow, na druhé straně při snaze o maximální úsporu této položky dostat uživatelskou organizaci do kritické situace, kdy při nenadálém výpadku nebude schopna řídit své podnikové procesy. Podívejme se nyní na základní atributy těchto služeb a popišme si ty, které jsou pro provoz ERP systému nejdůležitější. ...(více)
31.05.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Článek

Zveme vás na seminář Infor PM pro farmaceutické odvětví

Společnost Infor, přední globální poskytovatel podnikového softwaru, organizuje seminář zaměřený na představení integrované softwarové platformy Infor Performance Management (Infor PM) určené pro podporu manažerského řízení výkonnosti v segmentu farmaceutických společností. ...(více)
23.05.2011 - Miroslav Fribert - Pozvánka na akci

Zveme vás na konferenci Trendy automobilové logistiky 2011

Společnost Aimtec Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Trendy automobilové logistiky. V letošním roce se koná již 12. ročník největšího setkání výrobců automobilů, jejich dodavatelů a dalších výrobních společností v České a Slovenské republice. ...(více)
17.05.2011 - Petra Troblová - Pozvánka na akci

Pozvánka na seminář Plánování výroby - rychle, levně, včas

Společnosti Altec a inSophy zvou své zákazníky na seminář Plánování výroby - rychle, levně, včas. Seminář Vás seznámí s dynamickým plánováním výroby, přesvědčíte se, že zaplánovat i zdánlivě nerealizovatelnou zakázku nemusí být až takový oříšek. Dozvíte se, jak rychle lze vyřešit nenadálou situaci v oblasti výroby, jak snadno můžete zlepšit proces plánování, a jak díky tomu ušetřit Váš čas i Vaše peníze....(více)
06.05.2011 - Romana Lárová - Pozvánka na akci

Řízení zakázek v geologii, ekologických službách a vodním hospodářství

Akciová společnost Aquatest vznikla jako jedna ze dvou nástupnických organizací státního podniku Stavební geologie. Jak již z obou názvů vyplývá, její hlavní činností je provádění inženýrských a konzultačních prací v oblasti geologie, vodního hospodářství a odstraňování ekologických zátěží. Následující případová studie popisuje, jak takováto specifická společnost nasadila a využívá IS/ICT a jaká doporučení pro ostatní organizace plynou ze zkušeností jejich manažerů....(více)
28.04.2011 - Hana Klčová - Studie

Infor kupuje Lawson: Velké akvizice na ERP trhu pokračují

GGC Software Holdings, pobočka investiční společnosti Golden Gate Capital, a společnost Infor, ohlásily dohodu ohledně akvizice společnosti Lawson Software. Tato obchodní transakce předznamenává další významný posun na světovém ERP trhu. V následujícím článku si proto představíme nejen její nejdůležitější aspekty, ale také si připomeneme hlavní historické milníky, které přivedly Infor Global Solutions na pozici třetího největšího světového dodavatele podnikových informačních systémů....(více)
26.04.2011 - Petr Sodomka - Článek

Personální informační systém budoucnosti

Řízení lidských zdrojů (HRM - Human Resource Management) je nedílnou součástí podpůrných procesů každé organizace. Rozsah jeho pokrytí informačním systémem se výrazně liší podle typu a velikosti firem, odvětví podnikání i schopnosti umět IS/ICT efektivně v této oblasti využít. V následujícím článku vás seznámíme se základními procesy HRM, některými aplikacemi, které se pro jejich řízení v českých organizacích používají, a podíváme se, jak asi bude vypadat personální informační systém budoucnosti....(více)
29.03.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Jaroslav Šmarda - Článek

ERP systém pro výrobce špičkových slévárenských odlitků

Případová studie pojednává o projektu nasazení informačního systému Karat ve společnosti Prague Casting Services, která vznikla na historických základech známého koncernu Walter. Studie popisuje nejen genezi výběru dodavatele a implementace systému, ale přináší také zajímavé zkušenosti účastníků projektu, které mohou být cenné pro ostatní průmyslové podniky....(více)
10.03.2011 - Hana Klčová - Studie

Zveme vás na semináře společnosti Melzer

Společnost Melzer vás srdečně zve na semináře týkající se řízení projektů: S QI už tužku k řízení projektů potřebovat nebudete, a dále na semináře zaměřené na výběr informačního systému: Dotace schválena - aneb jak využít dotací při implementaci nového informačního systému. ...(více)
01.03.2011 - Eva Abrahámová - Pozvánka na akci

Datový sklad procesních metrik

Společnost Vema vytvořila za účelem podpory norem ISO pro systém řízení jakosti speciální aplikaci SPM (Směrnice Pravidla Metriky). Tato aplikace v sobě integruje funkci podnikového systému pro správu obsahu (ECMS - Enterprise Content Management System) a datový sklad procesních metrik. V následujícím článku vás seznámíme s řešením datového skladu procesních metrik. ...(více)
05.02.2011 - Jaroslav Šmarda - Článek

Investiční priority výrobních podniků

Centrum pro výzkum informačních systémů uzavřelo rozsáhlý kvalitativní výzkum v 50 výrobních organizacích v ČR. Jeho cílem bylo analyzovat vybrané podnikové oblasti z hlediska využití informačních systémů a technologií a definování trendů. Jedním z hlavních témat tohoto šetření bylo objasnit investiční priority výrobních podniků do informačních systémů a technologií. Stručný přehled těch nejdůležitějších faktů zjištěných v této oblasti si můžete přečíst v následujícím textu. Další závěry studie nazvané "Výzkum stavu a požadavků na informační systémy a technologie ve výrobních podnicích v ČR", z níž pochází níže uveřejněná fakta, si můžete přečíst ve 2. vydání knihy Informační systémy v podnikové praxi, která vychází v nakladatelství Computer Press v polovině února....(více)
19.01.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Český ERP trh roste i v období hospodářské krize

CVIS sleduje trendy na českém trhu s ERP systémy již od roku 2000. Každoročně pak uveřejňuje své hodnocení a stanovisko k dlouhodobému vývoji. V našem, již tradičním shrnutí výsledků aktuálního výzkumu se nejprve podíváme na ERP trh jako celek, okomentujeme podíly ve sledovaných segmentech a na závěr nabídneme náš lokální pohled na hlavní trendy ve srovnání s globálními očekáváními agentury Gartner. Vlastní údaje tentokrát doplníme o výsledky unikátního výzkumu provedeného Českým statistickým úřadem....(více)
30.12.2010 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

SiS 2010: ohlédnutí za 7. ročníkem konference

Konference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti podnikových informačních systémů. Sedmý ročník konference SiS 2010, který se uskutečnil ve dnech 16. a 17. září 2010 v hotelu Voroněž v Brně, uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s redakcí časopisu IT Systems a Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. ...(více)
26.12.2010 - Hana Štamberková, Hana Klčová - Článek

Nemocniční informační systémy: Vize budoucnosti

Co musí umět dnešní nemocniční informační systém (NIS)? Jaký bude NIS budoucnosti? O těchto a dalších otázkách spojených s informatikou ve zdravotnických zařízeních diskutovali prof. Dr. Britta Böckmann (Fachhochschule Dortmund), Gerald Götz (Sana Kliniken AG), Volker Hofmann (InterSystems) a prof. Dr. Paul Schmücker (Hochschule Mannheim). Toto mimořádné vydání diskuse zaměřené na problematiku zdravotnictví jsme připravili ve spolupráci se společností InterSystems. ...(více)
19.12.2010 - Martin Schmitz-Kuhl - Rozhovor

CVIS mění své pracoviště a představuje aktivity pro rok 2011

Dovolte, abychom vám oznámili, že Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce České společnosti pro systémovou integraci mění své mateřské pracoviště. Od 1. ledna 2011 budeme působit na Fakultě podnikatelské, Vysokém učení technickém v Brně. Při této příležitosti rovněž představujeme aktivity, které plánujeme pro rok 2011....(více)
10.12.2010 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Dagmar Šulová - Článek

SappyCar: ERP řešení pro automobilový průmysl

SAP je již po mnoho let světovou jedničkou mezi podnikovými informačními systémy. Tak je i vnímán laickou veřejností, která často dělí IT řešení na ty, které nesou tuto značku a "ty ostatní". Systémy SAP dominují především v nadnárodních korporacích a velkých organizacích veřejné a státní správy. Na bázi "velkého ERP produktu" SAP Business Suite jsou však úspěšně rozvíjena také oborová řešení pro středně velké výrobní a obchodní firmy, které pod názvem SAP Business All-in-One budují a implementují téměř výhradně partnerské organizace. Jednu z nejvýznamnějších na českém trhu, společnost Aimtec a její produkt SappyCar, si představíme v 18. díle našeho pravidelného seriálu....(více)
01.12.2010 - Petr Sodomka, Dagmar Šulová - Seriál

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Jak by podniky měly pracovat s umělou inteligencí
  2. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj
  3. Gartner: Odhad vývoje trhu informační bezpečnosti
  4. Universal Robots: Coboty jsou odpovědí na růst zakázek a nedostatek pracovníků
  5. SAP a VMware spojují síly na podporu zavádění internetu věcí v podnicích
  6. VMware kupuje VeloCloud Networks
  7. Distributor značky SCOTT využívá MS Dynamics pro řízení prodejních kanálů
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: